Sněmovní tisk 592/0
Novela z. o obchodních korporacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059200.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t059200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0592a0.pdf (Dokument PDF, 170 KB)t0592a0.doc

Rozesláno poslancům

7. září 2015 v 10:34
ISP (příhlásit)