Předpis 458/2016 Sb.

Citace458/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Částka185 (30. 12. 2016)
Účinnostod 14. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
592 Novela z. o obchodních korporacích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 458/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
90/2012novelizujeZákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
Vztahuje se k
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
Vztahováno k
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
311/2006??Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
99/2018??Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
163/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
416/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků 
162/2024??Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)