Sněmovní tisky
Ing. Vladimír Doležal - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 89/0 Návrh zákona o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 575/2002 Sb.
 97/0 Návrh zákona o obcích - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 161/0 Návrh zákona o hospodaření energií - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2003 Sb.
 228/0 N. z. o sdružování v pol. stranách a pol. hnutích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 325/0 Novela z. o integrované preven. a omez. znečištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 410/0 Novela z. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 502/0 N.z. o dani silniční - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 542/0 Novela z. o sdruž. v politických stranách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 556/2004 Sb.
 582/0 Novela z. o důchodovém pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 611/0 Novela z. o ochraně státních hranic - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 481/2004 Sb.
 634/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 635/0 Novela z. o konkursu a vyrovnání Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 663/0 Nov. z. převod majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 794/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem Poslanecký návrh zákona Vráceno
 829/0 Novela z. o evidenci obyvatel Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2006 Sb.
 865/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 899/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 931/0 Novela z. o daních z příjmů (zákon o studentských brigádách) - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 969/0 Návrh zákona o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 115/2006 Sb.
 1142/0 N. z. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)