Sněmovní tisk 829/0
Novela z. o evidenci obyvatel
ISP (příhlásit)