Sněmovní tisk 829/0, část č. 1/2
Novela z. o evidenci obyvatel
ISP (příhlásit)