Sněmovní tisky
Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 4/2019 Sb.
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 276/2019 Sb.
 224/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 470/0 Novela z. o výkonu ústavní výchovy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 1027/0 Novela z. o požární ochraně Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 1082/0 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)