Sněmovní tisky
Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 4/2019 Sb.
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 276/2019 Sb.
 224/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 87. schůze
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 87. schůze
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 87. schůze
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 87. schůze
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 87. schůze
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 470/0 Novela z. o výkonu ústavní výchovy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 87. schůze
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 87. schůze
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona Senát
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 87. schůze
 1027/0 Novela z. o požární ochraně Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 3. 3. 2021
 1082/0 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 87. schůze


ISP (příhlásit)