Sněmovní tisk 183/0
Novela z. o spotřebních daních - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t018300.pdf (Dokument PDF, 331 KB)t018300.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0183a0.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t0183a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

25. května 2018 v 12:23
ISP (příhlásit)