Sněmovní tisk 1082/0
Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t108200.pdf (Dokument PDF, 339 KB)t108200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1082a0.pdf (Dokument PDF, 333 KB)t1082a0.doc

Rozesláno poslancům

13. listopadu 2020 v 11:32
ISP (příhlásit)