Sněmovní tisky
Mgr. Ing. Taťána Malá - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 273/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 263/2019 Sb.
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 493/0 Novela z. - insolvenční zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 230/2019 Sb.
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 845/0 Novela z. o Rejstříku trestů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 924/0 N.z.o pal.péči, rozhodování na konci života a eutanázii Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 944/0 Novela z. o zdravotních službách Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 956/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 974/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1027/0 Novela z. o požární ochraně Poslanecký návrh zákona Schváleno, 415/2021 Sb.
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)