Sněmovní tisk 924/0
N.z.o pal.péči, rozhodování na konci života a eutanázii

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t092400.pdf (Dokument PDF, 519 KB)t092400.docx (Dokument DOCX, 65 KB)

Rozesláno poslancům

1. července 2020 v 10:55
ISP (příhlásit)