Sněmovní tisk 845/0, část č. 1/4
Novela z. o Rejstříku trestů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t084500.pdf (Dokument PDF, 547 KB)t084500.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0845a0.pdf (Dokument PDF, 680 KB)t0845a0.docx (Dokument DOCX, 46 KB)

Rozesláno poslancům

4. května 2020 v 10:54
ISP (příhlásit)