Sněmovní tisky
Ing. Lukáš Černohorský - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 42 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona /amítnuto v 3. čtení
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 177/2019 Sb.
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 222/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 24. schůze (od 10. 6. 2020)
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Odročeno v 3. čtení
 236/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 46/2020 Sb.
 270/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 293/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze

1 2 3ISP (příhlásit)