Předpis 169/2018 Sb.

Citace169/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka86 (16. 8. 2018)
Účinnostod 31. 8. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
76 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 169/2018 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
416/2009novelizujeZákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon1


ISP (příhlásit)