Sněmovní tisk 293/0
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029300.pdf (Dokument PDF, 329 KB)t029300.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0293a0.pdf (Dokument PDF, 361 KB)t0293a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

3. října 2018 v 10:29
ISP (příhlásit)