Sněmovní tisk 967/0, část č. 1/4
Novela z. o ochraně spotřebitele

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t096700.pdf (Dokument PDF, 460 KB)t096700.docx (Dokument DOCX, 39 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0967a0.pdf (Dokument PDF, 226 KB)t0967a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

11. srpna 2020 v 14:35
ISP (příhlásit)