Sněmovní tisk 511/0
Smlouva o soc.zabezp.mezi ČR a Mongolskem

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t051100.pdf (Dokument PDF, 25 KB)t051100.docx (Dokument DOCX, 13 KB)
Důvodová zpráva  
t0511a0.pdf (Dokument PDF, 106 KB)t0511a0.docx (Dokument DOCX, 41 KB)
Text v českém jazyce  
t0511b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0511b0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
Text v jiném jazyce  
t0511c0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0511c0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

17. června 2019 v 13:38
ISP (příhlásit)