Sněmovní tisk 161/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t016100.pdf (Dokument PDF, 161 KB)t016100.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0161a0.pdf (Dokument PDF, 141 KB)t0161a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)

Rozesláno poslancům

30. dubna 2018 v 8:37
ISP (příhlásit)