Sněmovní tisk 1093/0
Novela z. o kompenzačním bonusu - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109300.pdf (Dokument PDF, 286 KB)t109300.docx (Dokument DOCX, 35 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1093a0.pdf (Dokument PDF, 187 KB)t1093a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

19. listopadu 2020 v 15:48
ISP (příhlásit)