Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 21návrh na zrušení opatření vydaného obecním zastupitelstvem obce Domašov nad Bystřicí (24. září 1998) 
č. 22návrh členů Rady Státního fondu životního prostředí ČR (24. září 1998) 
č. 23k pozastavenému výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Blatné (24. září 1998) 
č. 24Jmenování obcí městem (30. září 1998) 
č. 25Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/ (30. září 1998) 
č. 26k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 (30. září 1998) 
č. 27k senátnímu návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů /zákon o svobodě informací/ /sněmovní tisk 16/ (12. listopadu 1998) 
č. 28k výjezdu poslance Libora Ambrozka (12. listopadu 1998) 
č. 29k uspořádání semináře (12. listopadu 1998) 
č. 30k petici č.j. 95/98 výstavba přehrady v katastru obce Nové Heřmínovy (9. prosince 1998) 
č. 31k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola Český báňský úřad (9. prosince 1998) 
č. 32k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola č.317 – Ministerstvo pro místní rozvoj (9. prosince 1998) 
č. 33k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola – Územní rozpočty (9. prosince 1998) 
č. 34k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola č. 314 – Ministerstvo vnitra ČR (10. prosince 1998) 
č. 35k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola č. 315 – Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí (10. prosince 1998) 
č. 36k deregulaci nájmů za bydlení (10. prosince 1998) 
č. 37k činnosti České centrály cestovního ruchu (10. prosince 1998) 
č. 38k dopravní obslužnosti obcí (9. prosince 1998) 
č. 39ke členství poslanců v Národním koordinačním centru regionálního rozvoje (10. prosince 1998) 
č. 40k senátnímu návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací), sněmovní tisk 16 (20. ledna 1999) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)