Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 81Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 kapitola Územní rozpočty (10. června 1999) 
č. 82žádost obce Rabí o udělení – vrácení statutu města (10. června 1999) 
č. 83vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 152 – druhé čtení) (29. června 1998) 
č. 84Pořadí priorit zahraničních cest poslanců výboru. (29. června 1999) 
č. 85Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. /sněmovní tisk 147/ (15. září 1999) 
č. 86Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o závažných haváriích). /sněmovní tisk 212/ (15. září 1999) 
č. 87Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel). /sněmovní tisk 270/ (16. září 1999) 
č. 88Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech. /sněmovní tisk 229/ (15. září 1999) 
č. 89k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. /sněmovní tisk 268/ (15. září 1999) 
č. 90Vládní návrh zákona o občanských průkazech. /sněmovní tisk 271/ (16. září 1999) 
č. 91Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ (16. září 1999) 
č. 92zahraniční cesta poslanců výboru Rakousko (29. září 1999) 
č. 93Navrácení statutu město obec Libáň, okres Jičín (29. září 1999) 
č. 94Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o závažných haváriích) /sněmovní tisk 212 / (29. září 1999) 
č. 95Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ( sněmovní tisk 229, pokračování druhého čtení) (29. září 1999) 
č. 96k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. /sněmovní tisk 268 – druhé pokračování/ (29. září 1999) 
č. 97Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice (29. září 1999) 
č. 98Navrácení statutu město obec Březová nad Svitavou, okres Svitavy (29. září 1999) 
č. 99Výjezd poslanců výboru do zahraničí – Francie 8. – 12. listopadu 1999 (29. září 1999) 
č. 100Výjezd poslanců výboru do zahraničí – Rakousko (29. září 1999) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)