Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 61rušení usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice, okr. Most (14. dubna 1999) 
č. 62jmenování poslanců do regionálních řídících monitorovacích výborů (14. dubna 1999) 
č. 63novela zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech (15. dubna 1999) 
č. 64výjezdní zasedání podvýboru pro suroviny (15. dubna 1999) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 77) (21. dubna 1999) 
č. 66vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152 – druhé čtení/ (10. června 1999) 
č. 67návrh koncepce reformy veřejné správy v ČR (28. dubna 1999) 
č. 68návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 100/ (28. dubna 1999) 
č. 69k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998, /sněmovní tisk 126/ (28. dubna 1999) 
č. 70screening životního prostředí České republiky (28. dubna 1999) 
č. 71upřesnění zahraničních cest poslanců na základě záměru schváleného organizačním výborem (28. dubna 1999) 
č. 72přijetí delegace partnerského výboru Rakouského Parlamentu (13. května 1999) 
č. 73k návrhu reformy veřejné správy (sněmovní tisk 196) (13. května 1999) 
č. 74Petice občanů obce Tvarožná, okr. Brno – venkov (13. května 1999) 
č. 75účast poslance Libora Ambrozka na konferenci Životní prostředí České republiky – stav a perspektiva (13. května 1999) 
č. 76Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 Kapitola č. 315 Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR (10. června 1999) 
č. 77Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 Kapitola č. 315 Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR (10. června 1999) 
č. 78Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (10. června 1999) 
č. 79Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra ČR (10. června 1999) 
č. 80Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 kapitola č. 348 Český báňský úřad (10. června 1999) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)