Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 297Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1158 (21. února 2002) 
č. 298Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1157 (21. února 2002) 
č. 299Vládní návrh na určení obcí městem (21. února 2002) 
č. 300Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje, obce a souvisejících změnách, sněmovní tisk 1151 (27. února 2002) 
č. 301Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., a některé další zákony, sněmovní tisk 1200 (27. února 2002) 
č. 302Návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1202 (27. února 2002) 
č. 303Návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1181 (27. února 2002) 
č. 304Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností sněmovní tisk 1159 (27. února 2002) 
č. 305Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1203 (27. února 2002) 
č. 306Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, sněmovní tisk 1160 (27. února 2002) 
č. 307Návrh poslanců Ivany Hanačíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 1179 (3. dubna 2002) 
č. 308Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., a některé další zákony, sněmovní tisk 1200 (3. dubna 2002) 
č. 309Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a dalších na vydání zákona o Horské službě České republiky, sněmovní tisk 1030 (3. dubna 2002) 
č. 310Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů, sněmovní tisk 1213 (3. dubna 2002) 
č. 311Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2001 a aktualizovaný rozpočet na rok 2002 (3. dubna 2002) 
č. 312Roční účetní uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu, sněmovní tisk 1293 (23. dubna 2002) 
č. 313Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 1116 (23. dubna 2002) 
č. 314k vyslovení souhlasu Úmluva České hospodářské komise OSN o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), sjednaná v Aarhusu dne 25. června 1998, sněmovní tisk 1012 (21. února 2002) 

<<1112131415
ISP (příhlásit)