Petiční výbor
Usnesení

č. 101Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva (tisk 362) (11. března 1998) 
č. 102 (11. března 1998 K bodu: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu v) 
č. 103k vyřízení (11. března 1998 K bodu: Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 23. 1. 1998 do 10.) 
č. 104 (11. března 1998 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 105 (11. března 1998 K bodu: Projednání petice Klubu občanů České republiky trvale žijících na Slovensku) 
č. 106Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 (tisk 384) (24. března 1998) 
č. 107 (24. března 1998 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 108 (22. dubna 1998 K bodu: Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se) 
č. 109 (22. dubna 1998 K bodu: Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a dop) 
č. 110 (22. dubna 1998 K bodu: Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změn) 
č. 111 (22. dubna 1998 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 112K bodu: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 3. 1998 do 31. 3. 1998 (22. dubna 1998) 
č. 113Informace ministra vnitra, ministra spravedlnosti, ministra průmyslu a obchodu o současné úpravě a možnosti řešení veřejného pořádku (k petici č. 253/P požadující potírání prostituce) (29. dubna 1998) 
č. 114 (29. dubna 1998 K bodu: Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasi) 
č. 115 (29. dubna 1998 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 116k vyřízení (29. dubna 1998 K bodu: Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 11. 3. 1998 do 28.) 
č. 117K bodu: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 4. 1998 do 30. 4. 1998 (14. května 1998) 
č. 118Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 29. 4. 1998 do 13. 5. 1998 orgánům Poslanecké sněmovny k vyřízení (14. května 1998) 

<<23456
ISP (příhlásit)