Petiční výbor
Usnesení

č. 61Návrh termínu a pořadu 17. schůze výboru (5. června 1997) 
č. 62Státní závěrečný účet (Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky) (18. června 1997) 
č. 63Zpráva poslanců pověřených usnesením č. 36 ze dne 5. března 1997 z 11. schůze petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR H. Orgoníkové, H. Škorpilové a J. Zvěřiny o pracovním návrhu "Vyřizování petic" (18. června 1997) 
č. 64Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 4. 1997 do 30. 4. 1997 a za období od 1. 5. 1997 do 31. 5. 1997 (18. června 1997) 
č. 65Návrh termínu a pořadu 18. schůze výboru (18. června 1997) 
č. 66Projednávání petice k výkonu volebního práva pro krajany žijící v zahraničí (petice čj. 154/P/97) (18. června 1997) 
č. 67Plán zahraničních styků petičního výboru na 2. pololetí 1997, popř. 1. pololetí 1998 (4. července 1997) 
č. 68Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (tisk 216) (18. září 1997) 
č. 69ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995 Postup státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií (10. října 1996) 
č. 70Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. 1997 do 30. 6. 1997, za období od 1. 7. 1997 do 31. 7. 1997 a za období od 1. 8. 1997 do 31. 8. 1997 (18. září 1997) 
č. 71 (18. září 1997 K bodu: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyř) 
č. 72 (18. září 1997 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 73 (1. října 1997 K bodu: Zkušenosti s agendou "milostí" odboru styku s veřejností Kanceláře prezidenta) 
č. 74 (1. října 1997 K bodu: Projednání peticí občanů: - Petice čj. 181/P na podporu za nevydání hradu Sovi) 
č. 75Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 1. 9. 1997 do 30. 9. 1997 orgánům Poslanecké sněmovny k vyřízení (1. října 1997) 
č. 76 (1. října 1997 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 77 (12. listopadu 1997 K bodu: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsob) 
č. 78k vyřízení (12. listopadu 1997 K bodu: Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 1. 10. 1997 do) 
č. 79 (12. listopadu 1997 K bodu: Informace o přípravě návrhu zákona o sociálně právní ochraně dětí) 
č. 80 (12. listopadu 1997 K bodu: Návrh rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR - na rok 1998) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)