Petiční výbor
Usnesení

č. 81 (12. listopadu 1997 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 82 (12. listopadu 1997 K bodu: Sdělení předsedy (uskutečnění semináře petičního výboru)) 
č. 83Informace o situaci romské komunity v České republice (19. listopadu 1997) 
č. 84k vyřízení (19. listopadu 1997 K bodu: Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 12. 11. 1997 do) 
č. 85Zpráva poslanců pověřených usnesením č. 36 ze dne 5. března 1997 z 11. schůze petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky H. Orgoníkové, H. Škorpilové a J. Zvěřiny o pracovním návrhu "Vyřizování petic" - pokračování projednávání bodu (19. listopadu 1997) 
č. 86 (19. listopadu 1997 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 87 (14. ledna 1998 K bodu: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vy) 
č. 88k vyřízení (14. ledna 1998 K bodu: Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 19. 11. 1997 do 14.) 
č. 89 (5. března 1997 z 11. schůze petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky H. Orgon) 
č. 90 (14. ledna 1998 K bodu: Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým) 
č. 91Plán zahraničních styků petičního výboru na 1. pololetí 1998 (14. ledna 1998) 
č. 92Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru (14. ledna 1998) 
č. 93Informace o národnostním školství (14. ledna 1998) 
č. 94 (22. ledna 1998 K bodu: Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky (tisk 282)) 
č. 95 (22. ledna 1998 K bodu: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vy) 
č. 96k vyřízení (22. ledna 1998 K bodu: Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 14. 1. 1998 do 22.) 
č. 97 (22. ledna 1998 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru) 
č. 98 (22. ledna 1998 K bodu: Projednání petice Klubu občanů České republiky trvale žijících na Slovensku () 
č. 99 (3. února 1998 K bodu: Zahraniční cesta delegace petičního výboru) 
č. 100k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 (tisk 354) (11. března 1998 K bodu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)