Petiční výbor
Usnesení

č. 21Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Petiční výbor I. schvaluje termín a pořad schůze výboru dne 20. 11. 1996 /viz příloha/; II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Jiřího Nováka, aby termín i pořad schůze výboru upřesnil. (23. října 1996) 
č. 22Situace v soudnictví v České republice, postup Ministerstva spravedlnosti při rekodifikaci občanského a trestního práva Petiční výbor bere na vědomí informaci místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jana KALVODY o situaci v soudnictví v České republice, postup Ministerstva spravedlnosti při rekodifikaci občanského a trestního práva (21. listopadu 1996) 
č. 23Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém (T 14) Petiční výbor, na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 30. října 1996, kterým vrátila vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém příslušným výborům k novému projednání, znovuprojednal tuto předlohu za účasti mpř. vlády a ministra spravedlnosti ČR JUDr. J. KALVODY a zpravodaje posl. MVDr. J. ČERNÉHO I. nepřijal usnesení k předloženému vládnímu návrhu zákona. (Hlasovalo 12 poslanců: z toho 6 pro, 3 proti); II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. (21. listopadu 1996) 
č. 24Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 10. 1996 do 31. 10. 1996 Petiční výbor I. projednal předloženou Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 10. 1996 do 31. 10. 1996; II. pověřuje předsedu výboru, aby prostřednictvím počítačové sítě byli se zprávou seznámeni všichni poslanci PS PČR. (21. listopadu 1996) 
č. 25Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Petiční výbor I. schvaluje termín a pořad schůze výboru dne 27. 11. 1996 /viz příloha/; II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Jiřího Nováka, aby termín i pořad schůze výboru upřesnil. (21. listopadu 1996) 
č. 26Návrh posl. P. Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (T 25) Petiční výbor po úvodním výkladu zástupce skupiny poslanců-předkladatelů návrhu zákona posl. H. ORGONÍKOVÉ, zpravodajské zprávě posl. D. KULKY a po rozpravě I. přerušuje projednávání návrhu posl. P. Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv; II. doporučuje Poslanecké sněmovně prodloužit lhůtu k projednání návrhu posl. P. Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv ve druhém čtení na dobu 110 dnů s tím, že členka návrhové skupiny poslanců Ing. Hana Orgoníková s tímto návrhem na prodloužení lhůty souhlasí. (27. listopadu 1996) 
č. 27Upravený návrh rozpočtu kapitoly 304 Úřad vlády ČR na rok 1997 (Změny vyplývající ze zákona č. 272/1996 Sb., přijatého Poslaneckou sněmovnou 11. 10. 1996) Petiční výbor po úvodu a zpravodajské zprávě posl. PhDr. I. PLECHATÉ a po rozpravě I. vyslovuje souhlas s upraveným návrhem rozpočtu, provedeným na základě zákona č. 272/1996 Sb., tj. s úhrnnými příjmy kapitoly 304 Úřad vlády ve výši Kč 9 000 tis., s úhrnnými výdaji ve výši Kč 194 166 tis. (z toho investice Kč 29 750 tis.); II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi rozpočtového výboru se zpravodaji výborů doporučila zapracovat upravený návrh rozpočtu jako pozměňovací návrh k původnímu vládnímu návrhu rozpočtu. (27. listopadu 1996) 
č. 28Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Petiční výbor I. schvaluje termín a pořad schůze výboru dne 15. 1. 1997 /viz příloha/; II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Jiřího Nováka, aby termín i pořad schůze výboru upřesnil. (27. listopadu 1996) 
č. 29Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 11. 1996 do 30. 11. 1996 a za období od 1. 12. 1996 do 31. 12. 1996 (15. ledna 1997) 
č. 30Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996 Petiční výbor (15. ledna 1997) 
č. 31Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru (15. ledna 1997) 
č. 32K plánu zahraničních styků petičního výboru /1. pololetí 1997/ (15. ledna 1997) 
č. 33Návrh posl. P. Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (T 25) (23. ledna 1997) 
č. 34Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru (23. ledna 1997) 
č. 35Koncepce úpravy soukromoprávních vztahů, včetně vztahů rodinných (5. března 1997) 
č. 36Způsob projednávání a vyřizování petic došlých Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (5. března 1997) 
č. 37Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 1. 1997 do 31. 1. 1997 (5. března 1997) 
č. 38Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru (5. března 1997) 
č. 39Zpráva o situaci romské komunity v České republice (16. dubna 1997) 
č. 40Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 2. 1997 do 28. 2. 1997 a za období od 1. 3. 1997 do 31. 3. 1997 (16. dubna 1997) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)