Hlasování poslance
Pavel Ploc
52. schůze, 3. 4. 2013

Procedurální hlasování
174 - 175 (3. 4. 2013)

110. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
176 (3. 4. 2013)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 714/ - třetí čtení
177 - 181 (3. 4. 2013)

88. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení
182 - 186 (3. 4. 2013)

91. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení
187 (3. 4. 2013)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - třetí čtení
188 - 189 (3. 4. 2013)

112. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
190 - 191 (3. 4. 2013)

113. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
192 - 195 (3. 4. 2013)

Procedurální hlasování
196 (3. 4. 2013)


ISP (příhlásit)