Hlasování poslance
Ing. Zdeněk Besta
64. schůze, 6. 11. 2009

Procedurální hlasování
211 - 212 (6. 11. 2009)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. /sněmovní tisk 766/ - třetí čtení
213 - 214 (6. 11. 2009)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - třetí čtení
215 - 216 (6. 11. 2009)

114. Zpráva vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží
217 - 219 (6. 11. 2009)

80. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa
220 - 221 (6. 11. 2009)

77. Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb
222 - 224 (6. 11. 2009)

66. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení
225 - 227 (6. 11. 2009)

Procedurální hlasování
228 (6. 11. 2009)


ISP (příhlásit)