Stenografický zápis 64. schůze, 23. října 2009


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Babor
Poslanec Milan Bičík


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Bohuslav Sobotka


99. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 /sněmovní tisk 783/

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Oldřich Vojíř


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Jiří Petrů
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Senátor Jiří Liška
Poslanec Jiří Hanuš


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/3/- vrácený Senátem

Poslanec Petr Tluchoř
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Václav Exner


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. /sněmovní tisk 766/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Konečná


11. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Milan Šmíd
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin. Poslanec Tluchoř zároveň svolal poslanecký klub ODS do Státních aktů ihned.)
(Jednání pokračovalo v 11.32 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik


17. Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Vladimíry Lesenské, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Libý
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


19. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - prvé čtení

Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Špika
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jan Špika
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


20. Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

Poslanec Milan Bičík
Poslanec Stanislav Křeček


21. Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení

Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Olga Zubová
Poslankyně Ivana Levá


22. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 13.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP