Stenografický zápis 64. schůze, 6. listopadu 2009


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 9.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. /sněmovní tisk 766/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslankyně Gabriela Kalábková


114. Zpráva vlády o tendru na odstranění ekologických zátěží

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


77. Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb

Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Olga Zubová
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.36 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


80. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec David Kafka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Wolf
Paní Klára Veselá-Samková
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jan Hamáček


77. Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


66. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila ve 13.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP