Hlasování poslance
Ing. Zdeněk Besta
64. schůze, 4. 11. 2009

Procedurální hlasování
119 - 122 (4. 11. 2009)

58. Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení
123 - 126 (4. 11. 2009)

Procedurální hlasování
127 (4. 11. 2009)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/3/ - vrácený Senátem
128 - 130 (4. 11. 2009)

117. Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury /sněmovní tisk 549/3/ - vrácený Senátem
131 - 132 (4. 11. 2009)

118. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/4/ - vrácený Senátem
133 (4. 11. 2009)

119. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/2/ - vrácený Senátem
134 (4. 11. 2009)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - třetí čtení
135 - 137 (4. 11. 2009)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení
138 - 140 (4. 11. 2009)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - třetí čtení
141 - 145 (4. 11. 2009)

68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
146 - 170 (4. 11. 2009)

71. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
171 (4. 11. 2009)

72. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
172 (4. 11. 2009)

73. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
173 (4. 11. 2009)

93. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2009 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2008) /sněmovní tisk 754/
174 - 175 (4. 11. 2009)

94. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2008 /sněmovní tisk 780/
176 - 177 (4. 11. 2009)

95. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2008 /sněmovní tisk 874/
178 (4. 11. 2009)

96. Zpráva o finanční stabilitě 2008 /sněmovní tisk 875/
179 (4. 11. 2009)

97. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2009 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2009) /sněmovní tisk 893/
180 (4. 11. 2009)

78. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu /sněmovní tisk 934/
181 (4. 11. 2009)


ISP (příhlásit)