Hlasování
47. schůze, 21. 9. 2005

Procedurální hlasování
41 - 44 (21. 9. 2005)

3. Informace vlády o průběhu privatizace Unipetrolu
45 (21. 9. 2005)

Procedurální hlasování
46 (21. 9. 2005)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 833/3/ - vrácený Senátem
47 - 48 (21. 9. 2005)

Procedurální hlasování
49 (21. 9. 2005)

6. Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/4/ - vrácený Senátem
50 - 51 (21. 9. 2005)

7. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/4/ - vrácený Senátem
52 - 53 (21. 9. 2005)

12. Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - druhé čtení
54 (21. 9. 2005)

40. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
55 (21. 9. 2005)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/ - druhé čtení
56 (21. 9. 2005)

Procedurální hlasování
57 (21. 9. 2005)

24. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 945/ - druhé čtení
58 (21. 9. 2005)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 846/4/ - zamítnutý Senátem
59 (21. 9. 2005)

15. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/ - druhé čtení
60 (21. 9. 2005)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - druhé čtení
61 (21. 9. 2005)


ISP (příhlásit)