Sněmovní tisk 945
Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (J. Seitlová, J. Liška, K. Tejnora, F. Kopecký, A. Novák, J. Pospíšil, L. Sefzig, P. Eybert, I. Adamec, T. Julínek, Z. Bárta, V. Domšová, J. Ruml, J. Jařab, M. Mejstřík, K. Barták, J. Šula, P. Pithart, J. Moserová) předložila Senátu návrh zákona 1. 11. 2004. Návrh zákona rozeslán dne 1. 11. 2004 senátorům jako tisk 436/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 11. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (Jan Hadrava).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 436/1 (odročuje jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 436/2 (odročuje jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2005 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 436/3 (doporučuje Senátu odročit).
  • Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 436/4 (odročuje jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 436/5 (odročuje jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 3. 2005 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 436/6 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2005 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 436/7 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 544).
  Návrh zařazen na 3. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 28. 1. 2005 odročil (usnesení č. 62).
  Návrh projednán dne 31. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 94).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Seitlová Jitka, Liška Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 945/0 dne 11. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2005 jako tisk 945/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2005 (usnesení č. 442). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1751).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 945/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 945/3, který byl rozeslán 23. 9. 2005 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 162).Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, konečný volební seznam, korespondenční hlasování, parlamentní volby, rozdělení na volební kraje

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)