Sněmovní tisk 1007
Vl.n.z. o mezinárodních sankcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1007/0 dne 2. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1730).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1007/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1007/2, který byl rozeslán 23. 9. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 1891).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 171, dokument 171/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jiří Oberfalzer), Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 205 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2005 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 171/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 11. 2005 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 171/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 7. 12. 2005 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 171/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 11. 2008 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 171/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 280).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 1007/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 12. 2005 poslancům jako tisk 1007/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 356, usnesení č. 2163).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 69/2006 Sb.Související tisk: 1008 (Novela z. o mezinárodních sankcích - související).


Hesla věcného rejstříku: Extremismus, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hospodářské sankce, mezinárodní sankce, přistoupení k dohodě, terorismus, udržování míru

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)