Sněmovní tisk 881
Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 881/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1575).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 881/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 15:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 637, usnesení č. 1791).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 48 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 215).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 881/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 881/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 53, usnesení č. 1860).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 413/2005 Sb.Související tisk: 880 (Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací).


Hesla věcného rejstříku: Ochrana utajovaných informací

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, služební tajemství, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (73)ISP (příhlásit)