Hlasování poslance
Robert Vokáč
55. schůze, 20. 4. 2006

Procedurální hlasování
115 - 121 (20. 4. 2006)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006 /sněmovní tisk 1258/ - druhé čtení
122 (20. 4. 2006)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. února 2006 v Praze /sněmovní tisk 1264/ - prvé čtení
123 - 124 (20. 4. 2006)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 1270/ - prvé čtení
125 - 126 (20. 4. 2006)

104. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2004 /sněmovní tisk 903/
127 (20. 4. 2006)

110. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1269/
128 (20. 4. 2006)

111. Rozhodnutí vlády o přeletech a přistáních letadel ozbrojených sil Gambijské republiky na území České republiky v roce 2006 /sněmovní tisk 1271/
129 (20. 4. 2006)

115. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2005
130 - 131 (20. 4. 2006)

106. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2005 /sněmovní tisk 1170/
132 (20. 4. 2006)

105. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 958/
133 (20. 4. 2006)

107. Zpráva o cenové kontrole za rok 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1171/
134 - 137 (20. 4. 2006)


ISP (příhlásit)