Sněmovní tisk 1258
Dohoda mezi ČR a Polskou rep. o vzájemném uznávání studia

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 2. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1258/0 dne 17. 2. 2006.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 2. 2006. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2255).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1258/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2400).

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 2. 2006 jako senátní tisk 262/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 3. 2006 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 262/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 476).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 11. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 52 pod číslem 104/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Polsko, uznání diplomu, uznání dokladů o odborné kvalifikaciISP (příhlásit)