Sněmovní tisk 958
Dlouhodobý záměr vzdělávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Autor: ministr školství

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu dokument 21. 4. 2005 jako senátní tisk 61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Zdeněk Janalík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 61/1 (ukládá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 11. 2005 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 61/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 336).Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: dlouhodobá prognóza, místní orgány státní správy, organizace školství, regionální orgány státní správy, školský systém, školstvíISP (příhlásit)