Stenografický zápis 55. schůze, 26. dubna 2006


Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hojda


123. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Ivan Langer


128. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005

Poslanec Libor Ježek


129. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 1998 - 2004

Poslanec Libor Ježek
Poslankyně Taťána Fischerová


32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1131/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Býček
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Karel Vymětal
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jaroslav Pešán
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Pešán


126. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1172/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Pleva


17. Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1071/3/ - vrácený Senátem

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Senátor Jiří Zlatuška
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Senátor Jiří Zlatuška
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


78. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory /sněmovní tisk 1185/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


80. Vládní návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky /sněmovní tisk 1193/ - třetí čtení

Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jaromír Talíř


83. Návrh poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Vlastimil Ostrý


84. Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 952/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno od 11.43 do 11.47 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Šplíchal


85. Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu /sněmovní tisk 953/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vladimír Koníček


100. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jozef Kochan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda


123. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Hašek


133. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k napadení poslance Jiřího Dolejše

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jozef Kubinyi


134. Žádost předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o prodloužení termínu činnosti vyšetřovací komise

Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Libor Ježek


128. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hojda


100. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


109. Vládní návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy /sněmovní tisk 1268/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Miloš Titz
Poslankyně Hana Orgoníková


124. Zpráva ministra životního prostředí o řešení problematiky nelegálně dovezeného komunálního odpadu uloženého v obci Libčevsi

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Šenfeld


112. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005 /sněmovní tisk 1273/

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Antonín Sýkora


127. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


113. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005 /sněmovní tisk 1276/

Veřejný ochránce práv ČR JUDr. Otakar Motejl
Poslanec Petr Krill


86. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 980/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jan Kasal


87. Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Ludvík Hovorka


88. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová


89. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Jitka Vojtilová


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

Poslanec Petr Kott
Místopředseda PSP Ivan Langer


91. Návrh poslanců Břetislava Petra, Radima Turka, Miroslava Opálky, Josefa Víchy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1031/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Iva Šedivá


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 1041/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Ivo Vykydal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Lubomír Suk


95. Návrh poslanců Michala Haška, Jana Grůzy, Pavla Kováčika, Josefa Řiháka, Karla Kratochvíle, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Miloslav Vlček


96. Návrh poslanců Ladislava Býčka, Ludvíka Hovorky, Miroslava Kapouna, Miroslava Svobody, Antonína Sýkory a Ladislava Urbana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., a zákona č. 39/2004 Sb. /sněmovní tisk 1183/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jozef Kubinyi
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP