Hlasování poslance
Robert Vokáč
39. schůze, 17. 12. 2004

Procedurální hlasování
383 - 386 (17. 12. 2004)

103. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika
387 (17. 12. 2004)

53. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005 /sněmovní tisk 788/
388 - 389 (17. 12. 2004)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení
390 - 400 (17. 12. 2004)

101. Vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) /sněmovní tisk 768/ - třetí čtení
401 - 500 (17. 12. 2004)

105. Návrh doprovodného usnesení ke sněmovnímu tisku 768
501 (17. 12. 2004)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 806/ - třetí čtení
502 - 507 (17. 12. 2004)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - třetí čtení
508 - 509 (17. 12. 2004)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 786/ - prvé čtení
510 (17. 12. 2004)

55. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2005 /sněmovní tisk 815/
511 (17. 12. 2004)

56. Dotační programy zemědělství pro rok 2005, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 817/
512 (17. 12. 2004)


ISP (příhlásit)