Hlasování poslance
Robert Vokáč
28. schůze, 27. 2. 2004

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení
6 - 21 (27. 2. 2004)

8. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení
22 - 23 (27. 2. 2004)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení
24 - 26 (27. 2. 2004)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení
27 - 33 (27. 2. 2004)

Procedurální hlasování
34 (27. 2. 2004)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)