Hlasování poslance
Robert Vokáč
19. schůze, 22. 7. 2003

Procedurální hlasování
1 - 5 (22. 7. 2003)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 171/5/ - vrácený Senátem
6 - 7 (22. 7. 2003)

2. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 338 ve výborech Poslanecké sněmovny
8 (22. 7. 2003)

3. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - druhé čtení
9 - 11 (22. 7. 2003)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení
12 (22. 7. 2003)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)