Sněmovní tisk 402
Novela z. o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 402/0 dne 11. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 623).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 402/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 402/2, který byl rozeslán 25. 9. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 659).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 178, dokument 178/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 178/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 109 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 10. 2003 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 178/1 (neprojednávat).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 10. 2003 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 178/2 (neprojednávat).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 11. 2003 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 178/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 242).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 11. 2003 poslancům jako tisk 402/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 11. 2003 poslancům jako tisk 402/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 305, usnesení č. 787).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 18. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 146 pod číslem 438/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňový základ, odpis

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)