Sněmovní tisk 171
Nov. z. o převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 9. 1. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 10. 1. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2003. Vláda zaslala stanovisko 7. 2. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 2. 2003 jako tisk 171/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25., 26. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 276).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/4, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 262, usnesení č. 505).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 113, dokument 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek), Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 113/5 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 113/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 113/4.

 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 150).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2003 poslancům jako tisk 171/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2003 poslancům jako tisk 171/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 7, usnesení č. 621).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 253/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Restituce, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, předkupní právo, převod vlastnictví, privatizace, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)