Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Pozemkový fond

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 4/0 Zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČRZpráva a jinéSchválena
 19/0 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2003 Sb.
 41/0 Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 423/2002 Sb.
 42/0 Návrh na změnu rozpočtu PF ČR na rok 2002Zpráva a jinéSchválena
 77/0 Návrh změn Statutu Pozemkového fondu ČRZpráva a jinéSchválena
 142/0 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 171/0 Nov. z. o převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 253/2003 Sb.
 380/0 Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 2002Zpráva a jinéSchválena
 425/0 Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 558/0 Návrh rozpočtu Pozem. fondu ČR na rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 723/0 Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 860/0 Návrh rozpočtu Pozem.fondu ČR na rok 2005Zpráva a jinéSchválena
 1021/0 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1043/0 Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 1229/0 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2006Zpráva a jinéSchválena


ISP (příhlásit)