Hlasování
20. schůze, 22. 12. 1999

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení
11 - 13 (22. 12. 1999)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)