Sněmovní tisk 320
Vládní návrh zákona o převodu vlastnictví k státním věcem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 320/0 dne 23. 8. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 2., 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 538).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 12. 1999 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 12. 1999 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 320/3, který byl rozeslán 21. 12. 1999 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 12. 1999 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 695).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 148, dokument 148/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 148/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 1. 2000 a přijal usnesení č. 205, které bylo rozdáno jako tisk 148/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 21/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Restituce, Ústavy sociální péče, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, odškodnění, péče o postižené osoby, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, převod vlastnictví, sociální pomoc, sociální zařízení, veřejný majetekISP (příhlásit)