Usnesení PS č. 538

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení (3. listopadu 1999)

Související sněmovní tisky

320 Vládní návrh zákona o převodu vlastnictví k státním věcem
ISP (příhlásit)