Hlasování
5. schůze, 10. 10. 1996

43. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň
148 - 150 (10. 10. 1996)

45. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
151 (10. 10. 1996)

49. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň
152 - 153 (10. 10. 1996)

50. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
154 (10. 10. 1996)

51. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
155 (10. 10. 1996)

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení
156 (10. 10. 1996)

19. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení
157 - 158 (10. 10. 1996)

52. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň
159 (10. 10. 1996)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení
160 (10. 10. 1996)

54. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení
161 (10. 10. 1996)

Procedurální hlasování
162 - 163 (10. 10. 1996)

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pozastavení privatizace nemocnic
164 - 165 (10. 10. 1996)

64. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - třetí čtení
166 - 168 (10. 10. 1996)


ISP (příhlásit)