Hlasování
5. schůze, 2. 10. 1996

2. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
40 - 41 (2. 10. 1996)

3. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - druhé čtení
42 (2. 10. 1996)

5. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
43 - 45 (2. 10. 1996)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení
46 (2. 10. 1996)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení
47 (2. 10. 1996)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení
48 (2. 10. 1996)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslu dne 14. června 1994 /sněmovní tisk 7/ - druhé čtení
49 (2. 10. 1996)

10. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
50 - 51 (2. 10. 1996)

Procedurální hlasování
52 - 53 (2. 10. 1996)

11. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona
54 (2. 10. 1996)

12. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 60/1/
55 (2. 10. 1996)

13. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 11/
56 - 64 (2. 10. 1996)

Procedurální hlasování
65 - 66 (2. 10. 1996)

14. Informace rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996
67 - 68 (2. 10. 1996)

15. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na r. 1997 /sněmovní tisk 64/
69 (2. 10. 1996)

16. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
70 - 73 (2. 10. 1996)


ISP (příhlásit)