Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
17. schůze, 2. 12. 1997

Procedurální hlasování
1 - 27 (2. 12. 1997)

1. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/3/ - vrácený Senátem
28 (2. 12. 1997)

2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
29 - 39 (2. 12. 1997)

4. Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení
40 - 41 (2. 12. 1997)

5. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení
42 - 43 (2. 12. 1997)


ISP (příhlásit)